Wettbewerbe

1. Preis, Hotel Ambet, Meransen, 2016
1. Preis, Waaghaus, Bozen, 2012
1. Preis, STA Kaiserau, Bozen, 2011
1. Preis, Bergwerkmuseum, Ridnaun, 2010

2. Preis, Altersheim, Vahrn, 2019
2. Preis, Musikschule, Bruneck, 2012

1. Preis, Hotel Ambet, Meransen, 2016

1. Preis, Waaghaus, Bozen, 2012

1. Preis, STA Kaiserau, Bozen, 2011

1. Preis, Bergwerkmuseum, Ridnaun, 2010 (in Zusammenarbeit mit Arch. Peter Plattner)

2. Preis, Altersheim, Vahrn, 2019 (zusammen mit PPS Architekten)

2. Preis, Musikschule, Bruneck, 2012 (in Zusammenarbeit mit Arch. Michael Scherer)